Szkolenie OSP

 

 

Organizacja ochotniczych straży pożarnych…

Służba wewnętrzna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

BHP podczas obsługi sprzętu

Czynniki w środowisku pracy dla OSP

Obowiązek dowódcy

Obowiązki i uprawnienia

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

Drabiny pożarnicze

Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany

Rozwój pożaru

Proces spalania

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Ratowniczy sprzęt mechaniczny
Zadania strażaków w zastępie

Podstawy organizacji akcji gaśniczej
Podstawy organizacji akcji ratowniczej

Taktyka gaszenia pożarów

Rozwijanie linii i zajmowanie
stanowisk gaśniczych
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

Podst. zadania ratowników OSP
w czasie działań chem – ekol.
Działania w czasie innych
miejscowych zagrożeń
Łączność i alarmowanie