Razem przeciwko wirusowi

Akcje, Aktualności

Mimo podejmowanych wysiłków na rzecz przeciwdziałania pandemii, koronawirus najwyraźniej nadal ma się dobrze i atakuje ludzi na całym świecie. Także w Polsce, choć relatywnie radzimy sobie całkiem nieźle z zagrożeniem pandemią, czego przykładem m.in. sprawnie przeprowadzona akcja dostarczania do dolnośląskich szkól i przedszkoli środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Kolejne zintensyfikowanie akcji dystrybucji środków ochrony przed zakażeniem miało miejsce w końcówce wakacji i na początku września. W trzech etapach strażacy dostarczali do szkół i przedszkoli płyny do dezynfekcji, a także maseczki. W tej szeroko zakrojonej akcji uczestniczyli przede wszystkim strażacy. Jednak, co należy z satysfakcją odnotować, do działań włączyli się także żołnierze.

W dniach 26.08- 28.08, a także 31.08. br. żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach pierwszego etapu akcji, pomagali wrocławskim strażakom rozdysponować płyny do dezynfekcji i maseczki dla szkół i przedszkoli. Środki te rozwozili w rejonie operacyjnym JRG-1, co oznaczało w praktyce odciążenie strażaków, którzy każdego dnia w rejonie swojej odpowiedzialności, a więc w dzielnicach Stare Miasto i Popowice prowadzą od 6 do 10 różnorodnych akcji ratowniczo – gaśniczych. Tymczasem na tym obszarze jest 36 przedszkoli i 70 szkół średnich i liceów. Wsparcie ze strony żołnierzy było więc bardzo potrzebne, a działania te kontynuowano także w trzecim etapie dystrybucji środków ochrony przed wirusem.

W mniejszych miejscowościach, strażacy sami rozdysponowali środki ochronne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. Np. w Oławie do szkół przekazano blisko 25 tysięcy maseczek oraz ponad 6.700 litrów płynu do dezynfekcji. Część tych środków trafiła do Fundacji Krok Po Kroku, która od stycznia 2016 roku prowadzi w Oławie Ośrodek Rewalidacyjny. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają głęboka niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Obecna faza akcji zapobiegającej rozprzestrzenianiu się pandemii jest związana z zapowiadaną kolejną falą zakażeń, a zarazem z potencjalnym ich wzrostem, związanym z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W jej ramach strażacy wszystkich dolnośląskich komend PSP, a także druhowie OSP i żołnierze OT, przekazali do szkół i przedszkoli tysiące litrów płynów dezynfekujących oraz maseczek. Należy też podkreślić, że dolnośląscy strażacy równolegle normalnie wykonują swoje codzienne zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Tekst Lech Lewandowski.