Patriotyczne świadectwo

Akcje, Aktualności

W 80 rocznicę zbrodni katyńskiej, pod wrocławskim pomnikiem Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, odbyły się rocznicowe obchody upamiętniające zbrodnię popełnioną przez oprawców stalinowskiego państwa. Udział w uroczystościach wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i weterani walk o niepodległą i demokratyczną Polskę.

Liczne wieńce złożyli przedstawiciele władz, organizacji społecznych i politycznych, a także służb mundurowych. Tradycyjnie wieniec pod pomnikiem pomordowanych złożyła także delegacja dolnośląskich strażaków w składzie: zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotr Grzyb, zastępca komendanta miejskiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Arkadiusz Cytawa oraz zastępca naczelnika Wydziału Kadr KW PSP kpt. Przemysław Wróbel.

Uroczystości, jak co roku były przede wszystkim poświęcone uczczeniu pamięci ponad 21 tysięcy Polaków pomordowanych przez siepaczy NKWD na osobisty rozkaz Stalina. Przypomniano też, że ze względów politycznych przez wiele powojennych lat bliscy nie mogli zapalić świeczki na grobach ofiar zbrodni. Obecne uroczyste obchody są więc nie tylko przypomnieniem, iż w ten sposób mordowano polską elitę intelektualną widząc w tym sposób na skuteczne niszczenie polskiego narodu, ale są też świadectwem zbrodni milczenia i kłamstwa.

Zbrodnia katyńska to morderstwa popełniane, każde z osobna, na ponad 21 tysiącach ofiar przez blisko stu oprawców NKWD. Rozpoczęli oni swoje krwawe żniwo 5 marca 1940, kiedy to rozległy się pierwsze strzały skierowane w tył głowy. Zakończyli mordowanie swoich ofiar w maju 1940 r. A potem były długie lata, kiedy władze w Moskwie zapierały się tej zbrodni, oskarżały o nią hitlerowców itd. I tak to trwało do czasu obalenia porządku opartego na istnieniu dwóch bloków polityczno – militarnych i zniesieniu cenzury władz komunistycznych. Dziś w imię pamięci o tych, którzy zostali pomordowani, ale także dla przyszłości, dla pokoleń Polaków wyrosłych w nowej rzeczywistości, wracamy serdeczną pamięcią do tamtych dni i zdarzeń. Także po to, aby już nigdy nie powróciły.

Tekst i fot. Lech Lewandowski