Szkolenie specjalistyczne CBRNE

Akcje, Aktualności

Zgodnie z Rozkazem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniach 21-31 lipca br. na terenie JRG nr 3 zostało przeprowadzone szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym (CBRNE). Słuchaczami szkolenia byli członkowie specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego z Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia. Całe szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP. Kierownikiem szkolenia z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia przy KW PSP we Wrocławiu został st. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński, który posiada bardzo obszerną wiedzę w/w temacie i nie tylko. Dzięki szerokiej współpracy WOSz w obrębie innych służb i instytucji, szkolenie było prowadzone również przez wielu specjalistów z dziedziny radiologii, chemii, materiałów wybuchowych czy bojowych środków trujących. Wszystkie tematy szkoleniowe zostały zrealizowane przez specjalistów wyspecjalizowanych w problematyce ratownictwa chemicznego i ekologicznego, w tym CBRNE.

Zajęcia prowadzili:

  • ppłk. dr inż. Robert Pich – Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
  • ppłk. mgr inż. Damiana Piórko – Szef Zespołu Rozminowania w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu;
  • mjr. rez. mgr inż. Jarosław Mucha – Specjalista Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu;
  • podinsp. mgr inż. Tomasz Nowak – Ekspert Laboratorium Kryminalistycznego Policji we Wrocławiu;
  • st. kpt. dr inż. Janusz Wrzesiński– WOSz przy KW PSP we Wrocławiu;
  • st. kpt. mgr inż. Piotr Ciesielski – D-ca SGRChem-eko „Wrocław-3” w KM PSP we Wrocławiu;
  • asp. tech. poż. Maciej Tom – Członek SGRChem-eko „Wrocław-3” w KM PSP we Wrocławiu;
  • asp. tech. poż. Dawid Radecki – Członek SGRChem-eko „Wrocław-3” w KM PSP we Wrocławiu;
  • mł. ogn. Arkadiusz Sprot – Członek SGRChem-eko „Wrocław-3” w KM PSP we Wrocławiu;

Szkolenie zakończyło się egzaminem. Podczas szkolenia oceniani byli nie tylko słuchacze szkolenia, lecz i wykładowcy przez Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. mgr inż. Marka Poterka z CSPSP w Częstochowie. Jedną z uwag do metod prowadzenia szkolenia było przekroczenie regulaminowego czasu prowadzanych zajęć, jednakże uwaga okazała się pochwałą dla wykładowców, ponieważ przedłużenie zajęć lekcyjnych wynikał z dociekliwości grupy oraz szerokiej wiedzy praktycznej przekazywanej przez prelegentów. Prowadzący zajęcia całą wiedzę, którą starali się przekazać podpierali przykładami z realnych zdarzeń. Szkolenie zakończyło się sukcesem zarówno dla słuchaczy jak i samych organizatorów szkolenia.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Ciesielski – D-ca JRG 3 Wrocław