Spotkanie z dziećmi pt. “Zawód – Strażak”

Akcje, Aktualności

W dniu 3.02.2020r. na zaproszenie Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, funkcjonariusze z JRG4 brało udział w projekcie edukacyjnym skierowanym do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. W spotkaniu pod tytułem “Zawód – Strażak” uczestniczył Dowódca JRG nr 4, Z-ca D-cy JRG Nr 4 oraz zmiana służbowa (pojazdy SLOp, GBA i SCD). Przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa oraz zaprezentowano zawód strażaka. Przeprowadzono pokaz ubrania, sprzętu i pojazdów a także gaszenia. W spotkaniu uczestniczyło około 80 dzieci.

Opracowanie: bryg. Artur Słabicki