Zasilenie szeregów Specjgalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego

Akcje, Aktualności

Na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 odbyło się dwutygodniowe szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów PSP. Organizatorem szkolenia był Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu pod nadzorem CSPSP w Częstochowie. Cały cykl szkolenia był prowadzony z godnie z „Programem Szkolenia Specjalistycznego w zakresie Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego”. Słuchaczami szkolenia byli strażacy jednostek ratowniczo – gaśniczych województwa Dolnośląskiego na bazie, których zostały utworzone SGRChem-eko. Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczy do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne były prowadzone przez wykładowców z WOSz, strażaków z JRG nr 3 a także przez wysokiej klasy specjalistów miedzy innymi ppłk. dr inż. Roberta Picha, Doradcy do spraw ADR Marka Dąbala. Słuchacze również mieli okazje uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na wydziale chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Całe szkolenie zakończyło się egzaminem przeprowadzonym w obecności delegata z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Łukaszem Koniecznym.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Ciesielski