Spotkanie z Komendantami Gminnymi OSP powiatu wrocławskiego oraz przedstawicielami OSP w KSRG z terenu miasta Wrocławia

Akcje, Aktualności

W dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Komendantami Gminnymi Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wrocławskiego oraz przedstawicielami OSP  w KSRG z terenu miasta Wrocław. Celem spotkania był rozdział środków dotacji celowych z budżetu państwa, realizowanych zgodnie z zakresem określonym w art. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020, dla OSP włączonych do KSRG.

Środki na wyposażenie osobiste i ochrony funkcjonariuszy zostały przydzielone 19 jednostkom OSP. Pozostałe środki na sprzęt informatyki i łączności oraz na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej zostały przydzielone jednostkom, które wykazały potrzebę doposażenia się ww. sprzęt.

Dokonano również podziału środków finansowych na remont strażnic w oparciu o zebrane potrzeby remontowe przedstawione przez poszczególne OSP pod koniec 2018 roku.

Ponadto w dalszej części spotkania omówiono:

– Sprawy formalne związane z remontami strażnic.

– Możliwości JOT OSP z KSRG do prowadzenia działań specjalistycznych z zakresu podstawowego.

– Plan włączenia OSP do KSRG w 2019r.

– Plan zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

– Przeprowadzone szkolenia strażaków ratowników OSP w 2018r i plan szkoleń na 2019r

oraz przeprowadzono szkolenie z zasad organizacji łączności radiowej w związku z nowym Rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5.04.2019 roku.

Opracowanie: st. sekc. Marcin Stec