Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym

Akcje, Aktualności

W dniach 18-20.03.2019r. na terenie JRG nr 9 (wieża) oraz firmy 3M we Wrocławiu (trenażer do szkoleń wysokościowych) zrealizowane zostało kolejne szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. W szkoleniu uczestniczyło dwunastu strażaków ze wszystkich JRG KM PSP we Wrocławiu. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy na wysokości, asekuracją i autoasekuracją oraz techniki dotarcia do poszkodowanego, jego zabezpieczenia i ewakuacji. Uczestnicy szkolenia nauczyli się m.in. obsługi sprzętu, podstawowych węzłów oraz budowy stanowisk. Szkolenie realizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu prowadzili strażacy z JRG nr 9 tj. instruktor ratownictwa wysokościowego w ksrg – mł. asp. Rafał Migas oraz d-ca SGRW Wrocław 9,  st. ratownik wysokościowy – mł. bryg. Łukasz Turski. Szczególne podziękowania dla firmy 3M we Wrocławiu za umożliwienie wykorzystania trenażera szkoleniowego.

Opracowanie: mł. bryg. Łukasz Turski