Uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu do systemu KSRG OSP GRS Wrocław

Akcje

W dniu 14 lutego 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji Nr I/123 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Treść decyzji uroczyście odczytał Komendant Miejski PSP we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski.

Po odczytaniu powyższy akt przekazany został na ręce druha Janusza Bębasa Prezesa OSP GRS Starówka.

W uroczystości wzięli udział również:

Sebastian Jeziorski – Naczelnik OSP Sobótka,

Piotr Kubiak – Wiceprezes.

Obecnie w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonuje 19 jednostek OSP z terenu powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia.

Opracowanie: sekc. Marcin Stec