Komunikat

Komunikaty

Wrocław, dnia 12.02.2019 r.

 

KOMUNIKAT

 

 

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie wakatu w tut. komendzie.

Stanowisko młodszego specjalisty (docelowo starszego specjalista ) w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.

Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy prosimy o kontakt
z naczelnikiem wydziału kontrolno-rozpoznawczego tel. 71 3207021