Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach wielorodzinnych

Akcje, Aktualności

W związku z tragicznymi pożarami, w których łącznie zginęło 8 osób, w dniu 1 lutego 2019 r. Komendant Miejski PSP we Wrocławiu zorganizował przy współudziale Urzędu Miasta Wrocław spotkanie/szkolenie z zarządcami budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie działania Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu. Celem szkolenia było zaznajomienie zarządców z aktualnym stanem prawnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym odpowiedzialność administratorów/zarządców, zakres konserwacji i utrzymania instalacji użytkowych będących na wyposażeniu obiektów. W ramach spotkania przekazano również informacje na temat działań ratowniczo-gaśniczych i wstępnych ustaleń dokonanych po pożarach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Spotkanie prowadzone było w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. W związku z powyższym przedstawiono również tematykę ściśle związaną z tą akcją. Omówiono zagrożenia zawiązane z produktami spalania powstałymi zarówno w czasie pożaru jak i codziennego funkcjonowania lokali mieszkalnych, przedstawiono też procedury bezpieczeństwa z tym związane. W czasie spotkania zachęcano jego uczestników do rozpropagowania potrzeby montażu detektorów CO/CO2 wśród mieszkańców jako elementu zwiększającego poziom bezpieczeństwa.
Szkolenie odbyło się w dwóch turach i uczestniczyło w nim około 90 osób. Byli to przede wszystkim przedstawiciele zarządców obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w tym m.in. budynków komunalnych będących w zasobie gminy Wrocław.  W spotkaniu udział wzięli również m.in. Lech Filipiak – Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM we Wrocławiu, Wrocław, Wojciech Adamski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM we Wrocławiu, bryg. Rafał Lik – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP we Wrocławiu, funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej Wrocławia.
W czasie szkolenia ustalono również zasady współpracy pomiędzy służbami oraz UM we Wrocławiu i zarządcami obiektów w celu zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z okresem grzewczym wśród mieszkańców.
Prelegentami podczas spotkania byli mł. bryg. Rafał Wąsek – p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu oraz mł. bryg. Mariusz Piasecki – Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego KM PSP we Wrocławiu.