Pożegnanie ze służbą Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu

Akcje, Aktualności

W dniu 31. stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Wrocławiu  odbyło się uroczyste pożegnanie  funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne oraz przekazanie obowiązków.

Wyrazy uznania oraz słowa podziękowania i wdzięczności za wkład pracy i wysiłek włożone  w budowanie sprawnie działającego systemu ochrony przeciwpożarowej usłyszeli od zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Marka Kamińskiego oraz  Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu st. bryg. Piotra Znamirowskiego i współpracowników:

 • zastępca komendanta miejskiego PSP we Wrocławiu mł. bryg. Remigiusz Adamańczyk

oraz

 • dowódca JRG nr 2 we Wrocławiu – mł. bryg. Mariusz Urbaniak,
 • zastępca dowódcy JRG nr 2 we Wrocławiu – mł. bryg. Michał Newlaczyl,
 • dowódca JRG nr 3 we Wrocławiu – mł. bryg. Wiesław Wojciechowski,
 • dowódca JRG nr 6 we Wrocławiu – bryg. Paweł Błażejczyk,
 • dowódca JRG nr 8 – mł. bryg. Ryszard Ziajor.

Obowiązki zastępcy komendanta miejskiego PSP przejął mł. bryg. Rafał Wąsek, dotychczas zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego KM PSP we Wrocławiu. Podczas uroczystości wręczono również akty mianowań:

 • kpt. Maciejowi Brzezińskiemu  na stanowisko p.o. zastępcy dowódcy JRG nr 1,
 • st. kpt. Piotrowi Kłonowskiemu na stanowisko p.o. dowódcy JRG nr 2
 • kpt. Piotrowi Piątkowi na stanowisko p.o. zastępcy dowódcy JRG nr 2,
 • kpt. Piotrowi Ciesielskiemu na stanowisko p.o. dowódcy JRG nr 3,
 • kpt. Marcinowi Juszkiewiczowi na stanowisko p.o. zastępcy dowódcy JRG nr 3,
 • st. kpt. Marcinowi Peciakowi na stanowisko p.o. dowódcy JRG nr 6,
 • bryg. Maciejowi Mazurkowi na stanowisko p.o. dowódcy JRG nr 8,
 • st. kpt. Wiesławowi Szmidtowi na stanowisko p.o. zastępcy dowódcy JRG nr 8
 • st. kpt. Michałowi Poterkowi na stanowisko p.o. oficera operacyjnego.

Emerytom życzmy odpoczynku i realizacji wszelkich planów osobistych, a awansowanym – podejmowania słusznych decyzji i satysfakcji z pracy zawodowej.