Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego

Aktualności

W dniach 26 – 29 listopada br. w JRG nr 3 odbyło się ostatnie szkolenie instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. W trzydniowym szkoleniu udział wzięło 21 funkcjonariuszy z KM PSP we Wrocławiu, KP PSP z Wołowa, KP PSP z Środy Śląskiej i KP PSP z Góry. Szkolenie prowadzili strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Wrocław 3” pod kierownictwem st. kpt. dr inż. Janusza Wrzesińskiego z WOSz KW PSP we Wrocławiu.  Organizatorem kursu był Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarówno teoretyczne,  jak i praktyczne w zakresie:

1) ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG,

2) zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne,

3) środki ochrony indywidualnej,

4) urządzenia i techniki pomiarowe,

5) techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych,

6) działania ratownicze,

7) dekontaminacja,

8) zastosowanie ubrań chemoodpornych.

Długo nie było trzeba czekać na efekty szkolenia, w dniu 03 grudnia br. doszło do rozszczelnienia kontenerowej cysterny z kwasem solnym w Brzegu Dolnym gdzie zdarzenie zabezpieczały zastępy z KP PSP w Wołowie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia SGRchem –eko „Wrocław-3” można było zaobserwować że wiedza przekazana na szkoleniu z zabezpieczenia terenu akcji przy działaniach z Rchem-eko, zastosowaniu odpowiedniej ochrony ratowników oraz przygotowania dekontaminacji nie poszła na marne.