Ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem “ORLEN 2018”

Aktualności

W dniu 22 października na terenie PKN Orlen Terminal Paliw we Wrocławiu, odbyły się ćwiczenia sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy dla zakładu dużego ryzyka jakim jest Baza Paliw przy ul. Swojczyckiej. Ćwiczenia zakłady, że podczas realizacji prac remontowych na zbiorniku magazynowym, polegających na wypompowaniu pozostałego w zbiorniku paliwa w ilości około 200 m³, doszło do wyładowania elektrostatycznego w wyniku, którego nastąpił wybuch oparów węglowodorów zgromadzonych w zbiorniku, z jednoczesnym zapłonem znajdującego się wewnątrz paliwa. Celem ćwiczeń na ternie PKN Orlen było sprawdzenie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu dużego ryzyka, sprawdzenie procesu przekazywania informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej oraz działaniach podejmowanych przez poszczególne służby. Odbyte ćwiczenia pozwoliły na wypracowanie procedur oraz metod postępowania podczas akcji ratowniczo – gaśniczej na ternie Bazy Paliw, jak również pozwalają na doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz zasad współdziałania PSP z innymi podmiotami ratowniczymi podczas organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w zakładzie dużego ryzyka.

Opracowanie: mł. ogn. Kamil Bokwa

Zdjęcia: st. sekc. Paulina Głownikowska