Wizyta dzieci w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 we Wrocławiu

Aktualności

W środę 26.09.2018r Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 gościła uczniów klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu. Na spotkaniu przybliżono uczniom zawód strażaka – od wykonywanych zadań, umundurowania do możliwości wcielenia się, choć przez chwilę w skórę strażaka. Dzieci mogli założyć część ubrania specjalnego, podać prądy wody z hydronetki a także obejrzeć pokaz gaszenia palącej się cieczy przy użyciu gaśnicy. Na spotkaniu nie zapomniano o omówieniu bezpiecznego zachowania podczas drogi do szkoły a także zabawy na dworze jednocześnie realizując kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Ciesielski