Ćwiczenia strażaków na obiekcie PKN Orlen

Aktualności

W dniach 24, 25 i 26 września 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia na obiekcie PKN ORLEN  Bazy 111 zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy Swojczyckiej 44. Terminal paliw zaliczony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przed przystąpieniem do ćwiczeń przedstawiciel zakładu przedstawił charakterystykę zakładu. Następnie oprowadził wszystkich strażaków po obiekcie omawiając poszczególne obiekty znajdujące się na terenie bazy. Strażacy zapoznali się z rozkładem dróg dojazdowych oraz zaopatrzeniem wodnym. W ćwiczeniach praktyczny udział wzięły zastępy z JRG nr 2, JRG nr 5 i JRG nr 8 KM PSP we Wrocławiu a pozostałe zastępy i podmioty ratownicze dysponowano aplikacyjnie. W ćwiczeniach udział wzięli mł. bryg. Ryszard Ziajor i bryg. Maciej Mazurek a w dniu 26 września 2018r. mł. bryg. Mariusz Piasecki, st. kpt. Izabela Budzisz i st. kpt. Robert Wójcik. Założone cele takie jak w trakcie ćwiczeń zostały osiągnięte.

Opracowanie: mł. bryg. Mariusz Urbaniak D-ca JRG nr 2