Ćwiczenia strażaków z zakresu usuwania rozlewisk olejowych

Aktualności

W miesiącu lipcu (16,17,18) i sierpniu (27, 28, 29) przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z usuwaniu rozlewisk olejowych z powierzchni cieków i akwenów wodnych. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na rzece Odra oraz na zbiorniku wodnym „Błękitna Laguna”. W ćwiczeniach uczestniczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Wrocław 3, Specjalistyczna Grupa Wodno – Nurkowa Wrocław 1 oraz OSP Siechnice.  Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości ratowniczych na bazie sprzętu będącego na wyposażeniu SGRChem-eko oraz doskonalenie współdziałania z okolicznymi jednostkami OSP. Jednocześnie przeprowadzono szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym. Ćwiczenia prowadził Dowódca SGRchem-eko st. kpt. Piotr Ciesielski wraz z Zastępcą d-cy SGRchem-eko mł. bryg. Michałem Newlaczylem. W zajęciach praktycznych zostały wykorzystane zapory parkanowe, sorpcyjne oraz sprzęt do zbierania rozlewisk jak zbieracz adhezyjny i zestaw przelewowo- pompowy. W trakcie ćwiczeń zostało zaprezentowane urządzenie BoomVane przez firmę RB Consulting. Urządzenie wykorzystując siłę nurtu rzeki wyciąga i utrzymuję zaporę na rzekach dając możliwość sterowania zaporą. Instruktarz z obsługi urządzenia przeprowadził Pan Robert Balawender. Utrwalono także właściwe nawyki i zasady BHP związane z działaniami ratowniczymi na ciekach wodnych.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Ciesielski