Szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego

Aktualności

W dniach 09 – 11 lipca br. w JRG nr 3 odbyło się szkolenie instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego realizowanego przez KSRG
w zakresie podstawowym. W trzydniowym szkoleniu udział wzięło 19 funkcjonariuszy między innymi z KM PSP we Wrocławiu, KP PSP z Wołowa, KP PSP z Środy Śląskiej
i KP PSP z Góry. Szkolenie prowadzili strażacy z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Wrocław 3” pod kierownictwem st. kpt. dr inż. Janusza Wrzesińskiego z WOSz KW PSP we Wrocławiu.  Organizatorem kursu był
Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Kurs przeprowadzono zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarówno teoretyczne,  jak i praktyczne w zakresie:

1) ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG,

2) zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne,

3) środki ochrony indywidualnej,

4) urządzenia i techniki pomiarowe,

5) techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych,

6) działania ratownicze,

7) dekontaminacja,

8) zastosowanie ubrań chemoodpornych.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Ciesielski