Wypadek przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu

Aktualności

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił że doszło do wypadku z udziałem autobusu MPK oraz dwóch samochodów osobowych. Działania PSP polegały na:

  • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  • odłączeniu akumulatorów w samochodach osobowych oraz autobusie MPK,
  • zabezpieczeniu substancji ropopochodnej za pomocą sorbentu przed przedostaniem się do studzienki burzowej

Opracowanie: mł. ogn. Kamil Bokwa

Zdjęcia: bryg. Artur Słabicki