Ogramy pożar hali przy ul. Popielskiego we Wrocławiu

Akcje, Aktualności

Do pożaru doszło w poniedziałek 26 marca około godziny 10 rano przy ulicy Popielskiego na wrocławskim Brochowie. Palił się magazyn, w którym składowano opony. W pierwszej fazie akcji ratowniczo – gaśniczej podane zostało 6  prądów piany ciężkiej.  Ze względu na niewystarczającą wydajność hydrantów zewnętrznych, Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o zadysponowaniu dwóch cystern oraz kontenera z środkiem pianotwórczym. Po przybyciu  kolejnych sił i środków sprawione zostały dwie drabiny mechaniczne w celu podawania prądów gaśniczych w natarciu na front pożaru.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia Komendanta Miejskiego wraz z Zastępcą, podjęta została decyzja o podzieleniu terenu akcji na dwa odcinki bojowe: OB I od frontu budynku i OB II od tyłu budynku. W wyniku działania wysokiej temperatury dach magazynu uległ zawaleniu. Po całkowitym ugaszeniu pożaru, obiekt sprawdzony został kamerą termowizyjną w celu wykluczenia ewentualnych zagrożeń. W sumie w działaniach uczestniczyły 24 zastępy PSP oraz OSP.

Opracowanie: mł. ogn. Kamil Bokwa

Zdjęcia: Łukasz Telus