Uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu OSP Sobótka do KSRG

Aktualności

W dniu 7 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się uroczystość wręczenia Decyzji Nr I/117 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Treść decyzji uroczyście odczytał Komendant Miejski PSP we Wrocławiu bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski.

Po odczytaniu powyższy akt przekazany został na ręce druhny Joanny Budy Prezes OSP Sobótka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Pana Stanisława Dobrowolskiego.

W uroczystości wzięli udział również:

  • Kazimierz Mydlarz – Kierownik Referatu Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji,
  • Tomasz Sadkiewicz – Komendant Gminny OSP,
  • Adrian Kociuba – Naczelnik OSP Sobótka.

Obecnie w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonuje 18 jednostek OSP z terenu powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia.

Opracowanie: sekc. Marcin Stec