Szkolenie pracowników oświaty

Aktualności

W dniach 26 i 27 lutego br. funkcjonariusze Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla osób związanych z  publicznymi placówkami oświatowymi. Pierwszoplanowym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zmian, jakie wprowadzone zostały w zakresie lokowania oddziałów przedszkolnych – popularnych „zerówek” – w szkołach. Oprócz tego przygotowane wykłady miały posłużyć ugruntowaniu świadomości o ciążących na zarządcach obowiązkach z zakresu bezpieczeństwa w szkołach. Uczestników, jako przedstawicieli oświaty zapoznano również z założeniami kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo”, której celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na ogólnie pojęte kwestie bezpieczeństwa w tym pożarowego.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 120 osób.  Byli to kierownicy placówek oświatowych, osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz przedstawiciele odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia – Wydziału Edukacji i Zarządzania Kryzysowego.

Opracowanie: mł. ogn. Marcin Zieliński