Ćwiczenia pod kryptonimem “Kościół 2018”

Aktualności

W dniu 26 lutego 2018 r. na terenie kościoła p.w. Św. Krzyża we Wrocławiu odbyły się  ćwiczenia pod kryptonimem  „Kościół 2018”. Przedsięwzięcie to było dla strażaków sprawdzeniem ich gotowości do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru obiektu sakralnego oraz konieczności udzielenia pomocy dużej liczbie uczestników zgromadzenia. Celem ćwiczeń było doskonalenie technik gaśniczych, ratowniczych oraz zasad współdziałania z innymi podmiotami, w szczególności z organizatorami zabezpieczenia uroczystości religijnych.