Pożar w hali sortowni śmieci przy ul. Szczecińskiej we Wrocławiu

Akcje, Aktualności

Po alarmowym przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 7, Kierujący Działaniem Ratowniczym otrzymał informację, że palą się śmieci wewnątrz hali do sortowania. Ogniem objęte było około 4 m2 w hałdzie na wysokości 6-7 m przy ścianie w pobliżu dachu. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podano dwa prądy piany ciężkiej. Prądem wody dogaszono śmieci z hałdy po przemieszczeniu ich przy pomocy koparki. Pomieszczenie oddymione zostało przy pomocą wentylatorów osiowych.

Opracowanie: mł. ogn. Kamil Bokwa