Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu im. Tysiąclecia Wrocławia w JRG – 3

Aktualności

W dniu 06.02.2018r na terenie JRG nr 3 goszczono uczniów z Szkoły Podstawowej nr 80 we Wrocławiu im. Tysiąclecia Wrocławia. W ramach kampanii „Bezpieczne ferie 2018” omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, w szczególności zwrócono uwagę na sposoby postępowania w przypadku załamania się lodu pod nami lub osobami postronnymi. Zaprezentowano sprzęt znajdujący się na wyposażeniu JRG nr 3 zarówno ten do ratowania z zamarzniętych akwenów jak i inny sprzęt gaśniczy, specjalistyczny. W ramach podziękowania za spotkanie strażacy z JRG nr 3 otrzymali piękny rysunek prawdziwego strażaka z wąsem.

 

Opracowanie: kpt. Piotr Ciesielski