Pożegnanie ze służbą

Aktualności

W dniu 31 stycznia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Wrocławiu  odbyło się uroczyste pożegnanie  funkcjonariuszy przechodzących na zaopatrzenie emerytalne.

Wyrazy uznania oraz słowa podziękowania i wdzięczności za wkład pracy i wysiłek włożone
w budowanie sprawnie działającego systemu ochrony przeciwpożarowej  usłyszeli od komendantów
i współpracowników:

  • zastępca komendanta miejskiego PSP we Wrocławiu bryg. Sylwester Dąbek
  • dowódca JRG nr 6 w Kątach Wrocławskich mł. bryg. Bolesław Mądrzyk,
  • zastępca dowódcy JRG nr 7 st. kpt. Dariusz Siminicki,
  • zastępca dowódcy JRG nr 8 mł. bryg. Stanisław Makówka.

Podczas uroczystości wręczono akty mianowań:

  • kpt. Piotrowi Kłonowskiemu na stanowisko zastępcy dowódcy JRG nr 1,
  • kpt. Tomaszowi Szwajnosowi na stanowisko  dowódcy JRG nr 7,
  • kpt. Rafałowi Golikowi na stanowisko  zastępcy dowódcy JRG nr 7,
  • bryg. Maciejowi Mazurkowi na stanowisko zastępcy dowódcy JRG nr 8,
  • kpt. Łukaszowi Markiewiczowi na stanowisko oficera operacyjnego.

Emerytom życzmy odpoczynku i realizacji wszelkich planów osobistych, a awansowanym – podejmowania słusznych decyzji i satysfakcji z pracy zawodowej.

Opracowanie i zdjecia: Agnieszka Jarosz – Mazurek